HUBERT HRYĆ

Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończył 4-letnie Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji (w 2010 roku), a także roczny kurs ISTDP, Studium Terapii Rodzin i Szkołę Psychoterapii Grupowej w LP. Szkolił się również w psychoterapii w nurcie DMT i pracy z ciałem. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu opartej o teorię więzi terapii psychodynamicznej osób z problemem uzależnienia. Pracował w Laboratorium Psychoedukacji, Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Konstancinie, Poradni Zdrowia Psychicznego w SPZOZ Warszawa–Białołęka, Szpitalu Tworkowskim, Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Centrum Psychoterapii. Prowadzi długoterminową oraz ograniczoną w czasie psychoterapię indywidualną oraz terapię grupową.

Kontakt: +48 507 075 194