Konsultacja

Celem spotkania jest przyjrzenie się obecnej sytuacji życiowej pod kątem źródeł trudności, niepokoju czy cierpienia. Umożliwia zaproponowanie odpowiednej formy pomocy. Może to być psychoterapia indywidualna lub grupowa, terapia par, interwencja kryzysowa lub zalecenie konsultacji z innym specjalistą.

Konsultacja 180 – 250 zł / 50 min

Psychoterapia indywidualna

Jest formą leczenia, która opiera się na bezpiecznym kontakcie z profesjonalistą, rozmowie o trudnościach i powodach cierpienia w życiu osobistym i zawodowym. Dzięki temu tworzy się przestrzeń do doświadczania i rozumienia siebie, większej świadomości swoich pragnień i problemów. W efekcie zwiększa się poczucie wpływu na własne życie i możliwa jest zmiana funkcjonowania psychicznego i
społecznego.
Sesje odbywają się raz dwa razy w tygodniu i trwają 5075 min. Psychoterapia ograniczona w czasie obejmuje od 8 do 30 sesji i zorientowana jest na konkretny problem. Długoterminowa nie ma z góry określonego terminu zakończenia. Jej celem jest głębsza zmiana.

Psychoterapia indywidualna – 180-250 zł / 50-60 min
Psychoterapia indywidualna ISTDP – 300-400 zł / 75 min
Psychoterapia po angielsku – 270 – 330 zł / 50 min

Psychoterapia grupowa

Szczególnie przeznaczona dla osób, które chcą zrozumieć źródła swoich trudności w kontaktach z ludźmi,
doświadczają problemów w tworzeniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji, chcą bardziej świadomie budować relacje. W naszym ośrodku grupy mają kameralny charakter – liczą maksymalnie 8 osób i prowadzone są przez dwóch psychoterapeutów. Sesje odbywają się raz w tygodniu i trwają 2 godziny.

Psychoterapia grupowa – 550-700 zł / m-c

Psychoterapia par

Przeznaczona jest dla par, które borykają się z trudnościami w związku. Jej celem jest pomoc parze w budowaniu więzi, odkrywanie i komunikowanie wzajemnych potrzeb, poprawa komunikacji, dostrzeżenie niszczących wzorców reagowania. Terapia par pomaga wyjść z kryzysu, a czasem rozstać się w najmniej bolesny sposób.

Psychoterapia par – 300-400 zł / 75 min

Psychoterapia osób z problemem nadużywania substancji psychoaktywnych oraz uzależnieniami czynnościowymi

W tym zakresie oferujemy psychoterapię indywidualną oraz grupową. Nie są to terapie nastawione na abstynencję, lecz na poznanie źródeł trudności emocjonalnych, które skłaniają do używania substancji lub nałogowych zachowań.
Psychoterapia indywidualna zazwyczaj ma charakter ograniczony w czasie. Jej celem jest poznanie indywidualnych wzorców używania substancji oraz zidentyfikowanie głębszych, emocjonalnych przyczyn trudności.
Psychoterapia grupowa przeznaczona jest dla osób, które dostrzegają, że ich niszczące używanie substancji lub zachowania służą regulacji emocji, wypełniają pustkę, zastępują relacje z ludźmi. W grupie można dostać zrozumienie i wsparcie od osób borykających się z podobnymi problemami oraz wspólnie szukać rozwiązań trudności.

Psychoterapia indywidualna – 180-250 zł / 50-60 min
Psychoterapia grupowa – 600-800 zł / m-c