„Umysł w ciele”

Warsztat weekendowy Katarzyny Kunickiej we współpracy z Magdą Rychard.

Terapeutyczny warsztat zorientowany na zwiększenie świadomości ciała i rozpoznanie chronicznych napięć oraz blokad. Dzięki pracy w grupie możliwe jest odkrywanie i uwalnianie zatrzymanych w ciele emocji.
Praktyka polega na sekwencji ruchów opartych na jodze klasycznej oraz powięziowej i ćwiczeniach w parach połączonych z refleksją na temat własnego doświadczenia somatycznego w bezpiecznej przestrzeni grupy interpersonalnej.
Warsztat adresowany jest do osób zainteresowanych głębszą świadomością zjawisk w ciele, wzmocnieniem poczucia obecności w ciele, jak również do osób zmagających się z bólem i ograniczeniem ruchowym o psychosomatycznym podłożu.

Grupa 8-10 osobowa
750 zł